PROJEKT ROKU

TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem je sportovně - charitativní akce určená všem, kdo chtějí pomoci znevýhodněným dětem.

Pro lidi v nouzi. Posláním naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. 

Adaptační program pro ukrajinské válečné uprchlíky.

Návykové chování, drogy, gambling nebo alkohol. Práce s ohroženou mládeží, závislými a jejich blízkými. Prevence, harm reduction, terapie a léčba.

Creative tvůrčí minifestival pro všechny mladé (duchem) 19.-21. srpna 2022 na statku Ferienhof Wiese v Příchovicích u Přeštic

Jsme společenstvím křesťanů, kteří chtějí společně prohlubovat svůj vztah s Bohem, čerpat pravdu a návod na život z Bible a být prospěšní lidem okolo nás.

Pořad Na startu je projektem studentů Vyšší odborné školy publicistiky. I v letošním roce televize Noe umožní několika uchazečům o studium účast na chodu její pražské redakce a to hned od prvního ročníku.

UNITED je křesťanský multižánrový festival. Kapely, semináře, workshopy, filmy, sporty, službu modliteb a duchovní poradenství. UNITED ale znamená mnohem více než jen výbornou atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu.

Jsme zařízení sociální a křesťanské pomoci pro mladé lidi, které provázíme na jejich cestě k osamostatnění. Nabízíme bydlení na přechodnou dobu (až 2 roky), podporu a pomoc těm, kteří odcházejí nebo odešli z některého typu zařízení ústavní výchovy, pěstounské péče nebo z nefungující rodiny.

Dynamické chvály, hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, koncerty, tanec, netradičné športy a najmä prežívanie Božej prítomnosti spolu so 6,5 tisíc mladými ľuďmi!

Projekt šesti církví z Frýdku Místku. Chvály, koncerty, přednášky. Cílem této akce byla evangelizace... 

Skrze Nadační fond Jeremiáš podporujeme projekty finančně, mentorsky a dokážeme poskytnout i technické zázemí. Vybrané prostředky od našich dárců můžete využít na pronájem prostoru vaší akce, její propagaci či náklady spojené s hosty. 

Naším cílem je, aby se lidé z celého karlovarského kraje mohli setkat s církví, která bude rozumět jejich potřebám, naslouchat jejich problémům a odpoví jim na otázky, které mají ohledně smyslu svého života.

Charitativní rodinný běh - Sociální nadační fond - Jeho posláním je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit.

Godzone Academy je nový e-learningový portál, ktorý zahŕňa kurzy s rozličnými témami ako napríklad vzťahy, život v spoločenstve, chvály a mnoho ďalších...

Šestnáctimetrový model věže kostela sv. Jakuba má za cíl přinést do tohoto prostředí něco, co tady ještě nebylo. Prostor pro zamyšlení, hluboké rozhovory, nebo jen nadhled z věže kostela. Jak řekl farář Jan Pacner, "můžeme takto veřejnosti ukázat náš kostel nejen jako vzácnou památku, ale i jako současný prostor k setkávání". A kromě toho tedy také upozornit na probíhající rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších brněnských církevních staveb.

Křesťanská akademie mladých, z.s. (KAM) je nezisková organizace zaměřená na práci s mládeží v rámci celé ČR. Za hlavní cíl si klade připravovat, inspirovat, trénovat a školit mladé vedoucí v církevním prostředí. Tento záměr je realizován v úzké spolupráci s církevními institucemi prostřednictvím široké nabídky programů a aktivit.

Festival Na Výšinách je křesťanský multižánrový open-air festival. Kvalitní hudba, přednášky o palčivých tématech a otevřené prostředí, kde jsou všechny otázky bez cenzury.

Spolek Opři se pomáhá dětem z dětských domovů v integraci do většinové společnosti. Na našich akcích vytváříme přirozené prostředí pro vznik blízkých vztahů mezi dobrovolníky a dětmi.

Mezi námi žijí děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Jejich rodiče se o ně nemohou, neumějí nebo nechtějí starat. V nejhorších případech jejich péče děti přímo ohrožuje. Pomáháme všemi možnými projekty všem dětem ... 

Jsme česká dobrovolnická komunita vývojářů, grafiků a dalších odborníků ze všech koutů ČR. Sloužíme Bohu a věřícím tím, co umíme a rozhodli jsme se tomu věnovat kus svého času.

Runway camp je letní tábor pro mladé křesťany, kteří chtějí jít dál na cestě s Bohem. Camp probíhá každé léto v kláštěrním areálu na Hoře Matky Boží v Králíkách.

Momenty Arte. Art. Česko - slovenská komunita lidí, co miluje tvořit umění a nacházet v něm naději a světlo. Tvořit může každý, kdo po tom v srdci touží.

Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky.

Dominikánská 8 je kulturně-vzdělávací platforma pro reflexi aktuálních témat v perspektivě křesťanství. Dominikánská 8 je místem setkání a dialogu nad důležitými náboženskými, společenskými a kulturními tématy.