PRAVIDLA

Průběh ankety Signály Awards 2020

V období od 15. 05. 2020 do 29. 05. 2020 probíhají nominace soutěžících. Soutěžícího může do ankety nominovat kdokoliv. Nominace probíhá vložením url adresy na profil soutěžícího do formuláře na hlavní straně webu. Do ankety se mohou zapojit ti soutěžící, kteří mají aktivní profil / blog / videokanál v českém nebo slovenském jazyce. Každý soutěžící může být nominovaný pouze do jedné kategorie. Nominovaní soutěžící budou zveřejňováni v jednotlivých kategoriích ankety.

V případě nesouhlasu soutěžícího s nominací a zveřejnění jeho profilu v anketě Signály Awards může požádat pořadatele o vyřazení.

Zařazení do ankety

Do ankety Signály Awards se mohou zapojit všichni soutěžící, projekty a profily, které obsahují nebo publikují veřejně prvky křesťanství nebo křesťanských hodnot (není třeba v každém příspěvku). Nemá jít o příspěvky tvořené za komerčním účelem. Důležitý je zde většinový dobrovolnický princip.

Kategorie Blog roku - nezáleží na platformě, na které je blog publikován. Mohou se nominovat pouze osobní blogy, tedy ne např. blogy společenství na signály.cz. Nominovaný blog musí mít publikovány aspoň 3 články z roku 2020 do zahájení nominací.

Kategorie videokanál roku - nezáleží na platformě, na které je video publikováno. Nemá jít o ojedinělý video příspěvek (vyžadují se min 3 příspěvky před zahájením soutěže (zahájením nominací) za posledních 12 měsíců). Forma a obsah může být libovolný (youtubering, video blog, reklama, přenos bohoslužeb apod.). 

Hlasování

Výběr nejlepších soutěžících bude probíhat v termínu od 1. 6. 2020 00:00 do 19. 6. 2020 24:00. Hlasování návštěvníky webu bude neveřejné, aby nedošlo k ovlivňování dalších hlasujících. Po ukončení hlasování budou sečteny veškeré platné hlasy jednotlivých soutěžících, což určí výherce a  výsledné pořadí. Výsledky budou zveřejněny až při závěrečném vyhlášení. Kromě veřejného hlasování budou vybírat nejlepší blog roku i členové odborné poroty.

Veřejné hlasování bude realizováno na adrese hlasovani.signalyawards.cz přes platformu Decision 21. V anketě Signály Awards je možné udělit 0 - 3 kladné hlasy v každé kategorii. Každý hlasující smí hlasovat pouze 1 krát. Udělené hlasy není možné zpětně měnit.

Kategorie Blog roku - hlasování na webu a hlasování odborné poroty.

Kategorie Instagram roku - hlasování na webu.

Kategorie videokanál roku - hlasování na webu.

Podrobnosti k hlasování budou zveřejněny.

Odborná porota pro kategorii Blog roku

Členové odborné poroty jsou zveřejněni na webu Signály Awards. Každý porotce vybere dle vlastního uvážení 5 blogů, kterým udělí bodové hodnocení 1 - 5. Hodnotí jen příspěvky za posledních 12 měsíců. Blog s nejvyšším bodovým hodnocením po sečtení bodů od všech porotců získá ocenění poroty.

Závěrečné vyhlášení

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Signály Awards 2020 proběhne v živém přenosu 24. 6. 2020 ve 14:00 v Televizi Noe. Sledovat ho bude možné i na Facebooku televize Noe nebo následně ze záznamu. Výherci ankety budou na závěrečné vyhlášení pozváni. Během vyhlášení budou navíc 3 hlasující vylosování a odměněni.

Práva pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo (i dodatečně) případně vyloučit nominaci, zejména bude-li se jednat o profil, který v rámci své tvorby porušuje platné zákony České republiky nebo nenaplňuje myšlenku ankety.